Press Releases | November 17, 2015

Antwerpen ontvangt prestigieuze Global Startup Nations Award voor ondernemerschap

Photo Credit:

 

17 | 11 | 15

Antwerpen ontvangt prestigieuze Global Startup Nations Award voor ondernemerschap

Op 21 november reikt het Global Entrepreneurship Network de prestigieuze Local Policy Leadership Award from Startup Nations uit aan stad Antwerpen. De award is een bijzondere erkenning van het sterke beleid van de stad Antwerpen om ondernemerschap te stimuleren en startups te faciliteren. Ook haalde Antwerpen een belangrijke Europese subsidie binnen voor zijn startupbeleid. De stad zal de komende jaren nog meer inzetten op de digitalisering van haar eigen dienstverlening en van de economie.
 
Local Policy Award 
Het Global Entrepreneurship Network is een internationale organisatie die bedrijven en innovatieve overheden bij elkaar brengt voor topoverleg. Het netwerk wordt gesteund door de Kauffman Foundation, een investeringsfonds genoemd naar de entrepreneur en filantropist Ewing Marion Kauffman (1916-1993). Voor België is de koepelorganisatie Startups.be lid. 
 
Vorig jaar werd de Antwerpse startup Neoscores (digitale partituren) verkozen tot de op één na meest beloftevolle starter ter wereld. En dit jaar wordt de hoofdvogel afgeschoten. De Startup Nations Summit vindt dit jaar plaats van 19 november tot 22 november in Monterrey, Mexico. Op 21 november worden drie prestigieuze awards uitgereikt:  een award voor ‘national policy leadership’, een voor ‘local policy leadership’ en een voor ‘groundbreaking policy thinking.’ De ‘local policy leadership award' wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en de allereerste winnaar is Antwerpen. Burgemeester Bart De Wever is uitgenodigd om namens het stadsbestuur deze unieke prijs in ontvangst te nemen.
 
Bekroning voor stedelijk beleid
De award van Startup Nations is een bekroning voor het beleid dat Antwerpen sinds 2013 voert.  Antwerpen wil de meest aantrekkelijke stad zijn om te ondernemen en te investeren, een plek ook waar startups kunnen groeien en internationaliseren. "Antwerpen is een buitengewone, atypische proeftuin voor ondernemerschap, een echt testgebied: als het in Antwerpen lukt, zal het overal wel lukken", stelt burgemeester Bart De Wever. "Het stadsbestuur, en in het bijzonder schepen van economie Philip Heylen, zet daarom ten volle in op het ondersteunen van startups in samenwerking met de privésector."
 
Karen Boers, directeur van Startups.be: “Antwerpen is aan een forse inhaalbeweging bezig en boekt op korte termijn hele knappe resultaten. Er wordt nauw samengewerkt met privépartners en men maakt slim gebruik van de dynamiek die er vandaag rond startups en groeibedrijven bestaat.  Met de award op zak kan Antwerpen nog sterker het voortouw nemen in de voortschrijdende digitalisering van de economie en de samenleving.”
 
Freddy Nurski, lokaal vertegenwoordiger van het Global Entrepreneurship Network: “De stad Antwerpen is bekroond omwille van haar visie en haar ondernemersgerichte aanpak. Anders dan andere steden zet men niet in op de ontwikkeling van één eigen incubator of een eigen ondernemerscentrum, maar probeert men langs verschillende wegen op zeer korte termijn resultaat te boeken, in samenwerking met private initiatieven. Met succes: op twee jaar tijd is het aantal startups in de stad verdubbeld.”
 
“Antwerpen bouwt in sneltreinvaart aan een getrapt ecosysteem voor startups”, stelt schepen voor economie Philip Heylen. “In dat ecosysteem vinden privé, overheid en kennisinstellingen elkaar met eigen initiatieven”. Dat getrapt ecosysteem zit als volgt in elkaar:
 
·         Op de site van Gate15 bouwt de stad samen met het hoger onderwijs een student business center uit, TakeOffAntwerp, met als doel meer studenten tot ondernemerschap aan te zetten.
·         Jonge startups kunnen terecht in één van de vele incubatoren in de stad: The CoFoundry van de Cronos-groep, Telenet Kickstart (powered by Idealabs) en Start it @KBC zijn drie belangrijke incubatie-initiatieven van de privésector, ondersteund door de stad, iMinds en de universiteit.
·         Voor de startups die doorgroeien uit deze incubatoren heeft stad Antwerpen geïnvesteerd inStartupVillage, een gebouw waar een nieuwe incubator komt, waar plaats is voor internationale startups, maar vooral voor excellente groeibedrijven. In StartupVillage zal ook Blue Health Antwerp, een nieuwe incubator voor e-health, gevestigd zijn. 
·         Met De Nieuwe Natie biedt de stad in de kernstad tijdelijk ruimte en coaching voor innovatieve retailstarters.
·         Op  Blue Gate Antwerp vinden universiteit en industrie elkaar in BlueChem, een incubator voor duurzame chemie. Die moet ruimte bieden aan nieuwe pilootbedrijven die later doorgroeien tot echte productievestigingen. 
·         iMinds ontwikkelt samen met stad Antwerpen en Mobile Vikings een programma rond het Internet of Things onder de roepnaam City of Things. De stad wordt een open labo met een wijd vertakte sensorinfrastructuur en tienduizenden actieve gebruikers, waar onderzoekers en bedrijven zeer snel nieuwe producten kunnen testen.
Europees geld voor Antwerpse startups
Startups zijn gebaat bij coaching en bij betaalbare ruimte om te ondernemen, maar de stad speelt ook een belangrijke rol via haar eigen aankoopbeleid. Stad Antwerpen en haar IT-dienstenleverancier Digipolis werkten een programma Buy From Startups uit. Digipolis reikt een IT-platform aan waarop digitale entrepreneurs innovatieve toepassingen kunnen bouwen om de stad aantrekkelijker te maken. Dit beleid kreeg zopas een stevige financiële impuls van Europa. Antwerpen heeft samen met Kopenhagen en Helsinki het Europese 'Select for Cities' programma binnengehaald. De drie steden krijgen 5,6 miljoen euro, waarvan ruim 2 miljoen voor Antwerpen, om te besteden aan digitale bestellingen bij startups.
 
Digipolis laat het digitale platform bouwen door startups en het heeft al verschillende modules in de markt gezet bij startups. "Ons stedelijk beleid is belangrijk om een kader te scheppen, maar zoveel mogelijk aankopen doen bij startups betekent een directe impuls voor al die jonge bedrijfjes die het moeilijk hebben om te concurreren met de gevestigde waarden," zegt Philip Heylen.

 
Versterken merkpositie 
De award geeft de mogelijkheid aan de stad Antwerpen om haar internationale merkpositie te versterken, in het bijzonder als creatieve stad en als innovatieve kennisstad. De geschiedenis van de opgang en neergang van steden laat zien dat welvaart steevast samenhangt met de wijze waarop creativiteit en innovatie gedijen in de economie. Ook zorgen creativiteit en innovatie voor waardecreatie en jobs. Verder zal de stad de Startup Nations Award ook internationaal kunnen valoriseren. “We kunnen ons nu heel sterk positioneren als een stad met ambitie, een groeistad waar uitmuntende entrepreneurs het kunnen waarmaken”, aldus Bart De Wever. “We moeten als stad en regio de ambitie hebben om wereldleider te zijn op het vlak van digitale infrastructuur en het verspreiden van technologie”, besluit Philip Heylen. 
 
Burgemeester De Wever en schepen Heylen dragen de award op aan de nieuwe generatie van digitale entrepreneurs die met veel durf en lef een onderneming starten en ervan dromen om de volgende Uber, Spotify of Airbnb te worden. 
 
Meer achtergrondinfo is te vinden op:
·         www.startupnations.org
·         www.wearegen.co  
·         www.startups.be
----------------------------------------------einde persbericht-------------------------------------------------
Meer info over dit persbericht:
Johan Vermant, tel.  0491 35 84 87johan.vermant@stad.antwerpen.be
Roel Veyt, tel.  0491 96 42 64roel.veyt@stad.antwerpen.be 
Verantwoordelijken: burgemeester Bart De Wever en Philip Heylen, schepen voor economie